Jak je uvedeno v našich obchodních podmínkách, odstoupit od smlouvy může zákazník podle Občanského zákoníku (§ 1829) do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické pošty obchod@tekute-darky.cz

Odstoupení od smlouvy musí splňovat tyto náležitosti:

  • Zboží nesmí být poškozené, otevřené nebo jinak použité
  • Zboží musí být vráceno se vším příslušenstvím a prodejním obalem včetně výplně. Jestliže není zboží vráceno v prodejním obalu má prodejce právo účtovat skutečně vynaložené náklady na vrácení do původního stavu.
  • Pokud se nejedná o reklamaci, úhrada nákladů na dopravu vráceného zboží jde také na vrub zákazníka

Podle § 1837 občanského zákoníku spotřebitel od některých smluv odstoupit nemůže, poruší-li spotřebitel ochranný obal (ochrannou známku výrobce) nebo na dodávku zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, případně zboží, u kterého byl porušen hygienický obal!

Firemní zákazníci

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na firemní zákazníky (takzvaný nákup na IČO). V tomto případě záleží na vzájemné obchodní smlouvě.

Vrácení peněz a zboží

Peníze za zboží vracíme, až je zboží doručeno zpět k nám nebo než zákazník prokáže, že jej odeslal. Poté však nejpozději do 14 dnů, a to včetně všech ostatních nákladů, které od zákazníka přijal – například za dopravu pokud se jedná o reklamaci. Zákazník má povinnost vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Reklamace

Reklamovat zboží by měl zákazník neprodleně po zjištění vady. Pokud zboží reklamujete, nemusíte ho vracet v původním obalu a funkční. U reklamací platí náklady na dopravu zboží náš eshop.
V závislosti na povaze vady máte jako kupující nárok na výměnu zboží za nové, odstranění vady, slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů. Pokud se tak nestane, zákazník má právo od smlouvy odstoupit, nebo si zvolit jiný způsob řešení reklamace dle svého výběru.

Reklamovat ani vrátit nelze otevřené nebo rozbité lahve od alkoholu. V případě, že dojde k rozbití lahve při přepravě zboží, vyřizujeme tuto záležitost s konkrétním dopravcem. 

Reklamaci lze uplatnit do 24 měsíců od převzetí.