I když mnozí z nás znají slavnou kulturní historii rumu, který byl konzumován a používán jako platidlo královským námořnictvem a piráty, jeho původ sahá až do starověku. Obecně se má za to, že prvotní destilace rumu, jak jej známe dnes, byla vyvinuta buď ve starověké Číně, nebo v Indii. Ve skutečnosti je doloženo, že Malajci vyráběli lihovinu, kterou označovali jako Brum, a Marco Polo dokonce psal o víně na bázi cukru, které ochutnal ve čtrnáctém století. Zatímco někteří se domnívají, že malajský "brum" je zdrojem slova "rum", jiní tvrdí, že má jiný původ. Existuje mnoho svědectví a teorií o tom, odkud název pochází, a žádná z nich není oficiálně doložena. Někteří se domnívají, že pochází z poslední slabiky latinského slova pro cukr, které zní saccharum, zatímco jiní se domnívají, že pochází z románského slova rum, což znamená "silný" nebo "silný", protože všechny rané zprávy ukazují, že nápoj byl ve skutečnosti právě takový. Přesto mnozí věří teorii britského etymologa Samuela Morewooda z roku 1824, že pochází z britského slangového výrazu pro "to nejlepší", což je "having a rum time". Jiné teorie tvrdí, že je to na počest holandského slova "roemer" pro sklenici na pití. Bez ohledu na etymologii existuje výraz "rum" již po staletí a používá se po celém světě, někdy s jiným pravopisem, ale obvykle se stejnou výslovností.

První doložená destilace rumu pochází z cukrových plantáží v Karibiku ze 17. století, kde otroci zjistili, že z melasy lze vyrobit alkohol. Většina historiků se domnívá, že rum byl původně objeven na ostrově Barbados, ale záznamy z dvacátých let 16. století uvádějí, že se vyráběl také v Brazílii. Na švédské válečné lodi Vasa, která se v roce 1628 slavně potopila, byly mezi troskami nalezeny cínové lahve s etiketou rumu. Bez ohledu na mnoho teorií jsem přesvědčen, že rum se zrodil někde v Karibiku. Někdy mezi 30. a 60. lety 16. století se rum dostal do koloniální Ameriky. V roce 1664 byl v britských koloniích na Staten Islandu založen vůbec první lihovar a o pouhé tři roky později další v Bostonu ve státě Massachusetts. Destilace rumu se rychle stala nejvýnosnějším průmyslovým odvětvím koloniální Nové Anglie. Zpočátku se rum podobal whisky a nějakou dobu se s ním dokonce obchodovalo jako s platidlem. Aby se podpořila rostoucí poptávka, protože rum byl nyní oblíbený mezi muži, ženami i dětmi, byla uzavřena obchodní dohoda známá jako Trojúhelníkový obchod mezi koloniemi, Karibikem a Afrikou. Stručně řečeno, dohoda umožňovala obchod s rumem, melasou a otroky, kteří poskytovali pracovníky, přísady a konečný produkt ke spotřebě. Obchodní dohoda byla ve skutečnosti tak výhodná, že když zákon o cukru z roku 1764 tuto výměnu zastavil, mnozí se domnívají, že to byla příčina americké revoluce.

S tím, jak se rum stal tak hojným ve vládě, se stal poměrně důležitým v politické hře. Kandidáti začali uplácet voliče rumem ve snaze ovlivnit výsledky voleb. Při inauguraci George Washingtona se dokonce naléval sudem barbadoského rumu, protože mu pomohl nejen vyhrát, ale také získat přátele. Podobně jako jsou dnes politici známí tím, že si potřásají rukama a líbají děti, v minulosti bylo hlavní taktikou kampaně nalévání rumu voličům a společenské setkávání s nimi. Teprve kvůli oblibě whisky a omezením ze strany britských ostrovů začala výroba rumu ustupovat.

Život pirátů

Mnohé už dlouho fascinuje vztah mezi piráty a rumem. Téměř v každém filmu nebo příběhu, v němž vystupují piráti, se objevuje rum, který konzumují všichni od kapitána až po kuchaře. Překvapivě se mnozí domnívají, že rum nemá se zlatým věkem pirátů žádnou skutečnou spojitost a že jde o mýtus udržovaný Hollywoodem. Těm, kteří tomu věří se mýlí. Společnost Captain Morgan vás neklame - piráti a rum jdou ruku v ruce. V roce 1655 královské námořnictvo obsadilo Jamajku a rumový průmysl se stal majetkem britského loďstva. Vzhledem k dostupnosti tohoto alkoholu jej Britové začali zařazovat do denních dávek všech námořníků a nakonec zcela přešli od brandy k rumu. Tak se vlastně nápoj Grog stal známým. Protože byl rum tak silný, nařídil admirál Edward Vernon, aby se ředil do koktejlu, aby jeho námořníci nebyli příliš opilí a nemohli pracovat. Název nápoje je odvozen od grogového pláště admirála Vernona, který proslul tím, že ho nosil za nepříznivého počasí.

Protože hlavním úkolem královského námořnictva bylo chytání pirátů, kdykoli flotila ztratila pirátské plavidlo nebo byla piráty obsazena, byl rum zabaven. Stejně jako královské námořnictvo poskytovalo rum jako příděl potravin i piráti a na většině lodí byl rum, který byl zabaven, rovnoměrně rozdělen mezi posádku. Na rozdíl od admirála Vernona však většina kapitánů nevyžadovala, aby jejich posádka rum ředila, a tak se mnoho pirátů stalo na rumu rychle závislými a tento destilát se rychle začal používat jako platidlo a byl ceněn jako jedno z nejvyšších zboží. Kromě toho piráti používali rum jako platidlo v přístavu, kde ho prodávali výměnou za otroky a zboží. Mnozí se domnívají, že piráti si prostě brali, co chtěli - a i když je to pravda - stále potřebovali měnu, se kterou mohli směňovat, když jim docházely zásoby nebo posádka. Protože pirátství bylo tak prosperující řemeslo, mnoho kapitánů používalo rum jako způsob, jak si koupit nebo opravit svou první loď. Zatímco královské námořnictvo a další vojenské organizace jistě spotřebovaly svůj podíl rumu, piráti ho proslavili a někteří říkají, že udrželi toto odvětví nad vodou.

(zdroj: volně přeloženo z gentlemansgazette.com)